Tobbes TakI samverkan med Icopal AB

Kvalitet & Miljö

Kvalitet och miljöFöretaget arbetar med system som omfattar kvalitet, miljö och arbetsförhållanden.

Vi har en uttalad kvalitets- och miljöpolicy, vi tillhandahåller miljövarudeklarationer för de produkter vi arbetar med samt varuinformationsblad med uppgift om vilka ämnen som ingår i våra produkter och hur de ska hanteras.

Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss för ytterligare information.

 

 

 

 

 

Tobbes Tak - Bäckvägen 15 - 952 51 Kalix - Tel: 070-55 13 728 - Fax: 0923-137 28 - tobbe@tobbestak.se